:החברות/שותפויות בקבוצת אלקטרה מוצרי צריכה

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ-

אלקטרה תעשיות בע"מ-

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ-

אלקטרה צריכה שותפות מוגבלת-

אלקטרה (אמ"צ) צריכה 2017 בע"מ-

שקם אלקטריק דיוטי פרי בע"מ-

אלה מותגים וסחר שותפות מוגבלת-

אלה מותגים השותף הכללי-

אלקטרה מיחזור בע"מ-

אלקטרה קמעונאות בע"מ-

קבוצת גלובל ריטייל ק.י בע"מ-

סער א.ת יזמות ומסחר בע"מ-

אלקטרה סולאר ציוד השותף הכללי בע"מ-

אלקטרה סולאר - ציוד (2021) שותפות מוגבלת-

אלקטרה חנויות נוחות בע"מ-

אלקטרה ספורט  בע"מ-

מועדון אלקטרה השותף הכללי בע"מ-

מועדון אלקטרה שותפות מוגבלת-

א.ל. ספורט (2017) בע"מ-

אלקטרה ייבוא מזון-