תנאי ההצטרפות לרשימת התפוצה:

אני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל, שניתנו מרצוני החופשי ובהסכמתי וללא חובה חוקית לעשות כן, יאספו וישמרו במאגרי המידע המשרתים את חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ו/או חברות קשורות לה, לרבות הפעילויות/מותגים הבאים: מחסני חשמל ושקם אלקטריק, לצורך ניהול השירות והקשר מולי, לצרכים תפעוליים ושיווקיים, מתן שירותים והטבות על-ידי גופים הפועלים בשיתוף פעולה עם חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ו/או חברות קשורות לה, ולשם עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו. אני מאשר בזאת כי קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לתנאיו.