תנאי ההצטרפות לרשימת התפוצה:

אני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל, שניתנו מרצוני החופשי ובהסכמתי וללא חובה חוקית לעשות כן, יאספו וישמרו במאגרי המידע המשרתים את חברות הקבוצה ובבעלות אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ וברס אלקטרה תקשורת סלולארית בע"מ, לצורך ניהול השירות והקשר מולי, לצרכים תפעוליים ושיווקיים ולשם עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו. אני מאשר בזאת כי קראתי את  תקנון האתר ואני מסכים לתנאיו.