תנאי ההצטרפות לרשימת התפוצה:

אני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל, שניתנו מרצוני החופשי ובהסכמתי וללא חובה חוקית לעשות כן, יאספו וישמרו במאגרי המידע המשרתים את מותגי ואת חברות הקבוצה אשר בבעלות אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ ואלקטרה תקשורת  בע"מ ו/או מטעמן, לרבות הפעילויות/מותגים הבאים: מחסני חשמל ושקם אלקטריק, לצורך ניהול השירות והקשר מולי, לצרכים תפעוליים ושיווקיים, מתן שירותים והטבות על-ידי גופים הפועלים בשיתוף פעולה עם חברות קבוצת אלקטרה, ולשם עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו. אני מאשר בזאת כי קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לתנאיו.