תנאי ההצטרפות לרשימת הדיוור

אני מאשר/ת ומסכים/ה, כי הפרטים הנ"ל, אשר ניתנו מרצוני החופשי ובהסכמתי וללא חובה חוקית לעשות כן, ייאספו ויישמרו במאגרי המידע המשרתים את חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ו/או חברות קשורות לה ו/או כל חברה המוחזקת/תוחזק, על-ידי בעלת השליטה בחברה, לרבות הפעילויות או המותגים הבאים: מחסני חשמל ושקם אלקטריק, לצורך ניהול השירות והקשר מולי, לצרכים תפעוליים ושיווקיים, מתן שירותים והטבות על-ידי גופים הפועלים בשיתוף פעולה עם חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ו/או חברות קשורות לה ו/או כל חברה המוחזקת/תוחזק, על-ידי בעלת השליטה בחברה, ולשם עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו. אני מאשר/ת בזאת, כי קראתי את תקנון האתר ואני מסכים/ה לתנאיו.